STYRET

Styreleder: Frode Andersen

Nestleder: Albert Vedeler

Medlemmer: Ove Gjertsen, Anette Sundsbak, Kjell Magne Seim

1.vara Marcela Bjørsvik 2.vara Annette Velde Sande


Kontakt styret på e-mail: styret.oppheim@gmail.com

OPPHEIM HOTELL AS (dvs næringsdelen som vi eier):

Styreleder: Frode Andersen

Nestleder: Ove Gjertsen

Styremedlem: Inge Didriksen

(Fredrik Fjose fra Voss Sparebank har trukket seg)

Jan Geir Jensen har signaturrett alene for selskapet.

<-------------------- FORSLAG TIL LOGO