STYRET

Styreleder: Ove Gjertsen (fra 30/8-22)

Nestleder: Albert Vedeler

Medlemmer: Frode Andersen, Anette Sundsbak og

Ole Martin Time

1.vara Niclas Forsberg 2.vara Anette Velde Sande

Valgkomite: Tord Eriksen, Mette Nygård og Geir Brandal.

Kontakt styret på e-mail: styret.oppheim@gmail.com

OPPHEIM HOTELL AS (dvs næringsdelen som vi eier):

Styreleder: Frode Andersen

Nestleder: Ove Gjertsen

Styremedlem: Inge Didriksen

(Fredrik Fjose fra Voss Sparebank har trukket seg)

Jan Geir Jensen har signaturrett alene for selskapet.

<-------------------- FORSLAG TIL LOGO