STYRET

Styreleder: Frode Andersen

Nestleder: Albert Vedeler

Medlemmer: Ove Gjertsen, Annette Sunsbak, Kjell Magne Seim

1.vara Marcela Bjørsvik 2.vara Anette Valde Sande


Kontakt styret på e-mail: styret.oppheim@gmail.com

<-------------------- FORSLAG TIL LOGO