STYRET

Styreleder: Ove Gjertsen (fra 30/8-22. Valgt 5/3-24 for 1 år)

Medlemmer: 

Lorentz Brandal (valgt for 2 år)

Frode Andersen (valgt for 2 år), 

Anette Sundsbak (ikke på valg)

Ole Martin Time (ikke på valg)

Vara:  Anette Velde Sande og Albert Vedeler


Valgkomite: Geir Kåre Brandal, Kristian Singdahlsen og Tord Eriksen.

Vara: Maria Smith

Kontakt styret på e-mail: styret.oppheim@gmail.com

OPPHEIM HOTELL AS (dvs næringsdelen som vi eier):

Styreleder: Frode Andersen

Nestleder: Ove Gjertsen

Styremedlem: Inge Didriksen

(Fredrik Fjose fra Voss Sparebank har trukket seg)

Jan Geir Jensen har signaturrett alene for selskapet.

<-------------------- FORSLAG TIL LOGO